Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและเนื้อหา จ้างพันธมิตรทางการตลาด เชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลเพื่อออกแบบข้อความและโปรโมชันที่สร้างสรรค์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • ทักษะและประสบการณ์ในการเขียนเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
 • สะดวกสบายในการทำงานหลายโครงการในสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่สนุกสนาน สมจริง และมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง การมองเห็น และเสียงของ AVC

   

 • รับผิดชอบในการสนับสนุนเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในสื่อการตลาด เอกสาร สื่อดิจิทัล และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

 • ทำงานร่วมกับทีมสร้างสรรค์ภายในองค์กรเพื่อวางแผน จัดระเบียบ เขียนและดูแลการตลาดของแบรนด์คุณ

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เปลี่ยนการออกแบบและโครงลวดให้เป็นโค้ดคุณภาพสูงในเวลาที่เหมาะสม ที่ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ
 • ปรับปรุงการเขียนโค้ดของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการทดสอบ อ่านง่าย และบำรุงรักษาได้สูงสุด

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์ React/Redux อย่างน้อย 2 ปี หรือผลงานดีเด่นหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Engineering หรือ Computer Science
 • ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ขับเคลื่อนตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ เชิงรุกในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
 • ทัศนคติเชิงบวกและความสามารถในการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคและด้านเทคนิค
 • มีความรู้ HTML5, CSS/SCSS, ES6/7/Next เป็นอย่างดี
 • Master React และไลบรารี React ทั่วไป เช่น Hooks, Redux, Recompose, Next.js, Apollo หรือแสดงทักษะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • การดำเนินการวิจัยโซลูชันทางเทคนิคของการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
 • สร้างส่วนประกอบ React ที่ใช้ซ้ำได้โดยใช้การทดสอบหน่วย
 • ปรับรหัสของคุณให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดบนอุปกรณ์ทั้งหมด

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • 1. เรียนรู้และเปิดรับคำติชม
 • 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการระบุกลยุทธ์และแผน
 • 3. รู้จักแพลตฟอร์มของตลาด
 • 4. สามารถจัดทำแผนการตลาดและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • 5.พร้อมวิเคราะห์และจัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • 1. ติดตาม วิเคราะห์ วางแผน และวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์
 • 2. เพิ่มการเข้าชมผ่านช่องทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
 • 3. ค้นหาและเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อจาก
 • 4. สร้างรายงานการวัดคุณภาพและวางแผนการซื้อโปรโมชันรายเดือน
 • 5. พัฒนาช่องทางสำหรับเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ ตอบรับกระแสตลาดและความต้องการทางธุรกิจ
 • 6. สร้างแผนเนื้อหาที่ลูกค้าจะเยี่ยมชมและเยี่ยมชมเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทั้งหมด
 • 7. การใช้โซเชียลมีเดีย ขายผ่านช่องทางโฆษณาและวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกระแสสื่อสังคมออนไลน์
 • 8. อัพเดทสินค้า ข้อมูล ธุรกิจ โซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ และอื่นๆ
 • 9. คิดกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าทางออนไลน์ พัฒนาฐานลูกค้าใหม่และโน้มน้าวใจลูกค้าเดิมให้ซื้อสินค้าผ่านระบบพันธมิตรของบริษัท
 • 10. ข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และเครื่องมือ ลากเส้นซื้อและใช้ช่องทางสำหรับกลุ่มเป้าหมาย